Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons

Episkopat Słowacji na ręce ministra Jana Richtera złożył protest w związku z projektem strategii oraz planem działania na rzecz równości płci na lata 2014 – 2019 jakie przedstawiło Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny.

Biskupi w oświadczeniu wyrazili niepokój, ze względu na treści zawarte w dokumentach przygotowanych przez słowacki rząd. Dokumenty ograniczają m.in możliwość korzystania z klauzuli sumienia w dziedzinie „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”.

Biskupi zwracają uwagę na fakt, że plan działania „na rzecz równości płci” zakłada promocję ideologii gender poprzez edukację, inwestycje w programy szkoleniowe, programy studiów, podręczniki, broszury czy podręczniki metodyczne. Wszystko oczywiście finansowane z publicznych pieniędzy.

W dokumencie Episkopatu, można m.in przeczytać: „Jest to dyskryminacja grup rzeczywiście upośledzonych (matki, osoby niepełnosprawne) i nieefektywne wydawanie środków finansowych z punktu widzenia pomocy kobietom ubogim i grupom zagrożonym”.

Podobnego zdania co słowaccy duchowni, są organizacje prorodzinne. Ich przedstawiciele, zażądali od władz zmiany polityki w tej kwestii oraz umożliwienia obywatelom korzystania z klauzuli sumienia.