Tęcza tęczy nierówna

Lepkie ręce władzy.

Nowości na Parezji