Amerykanie – ignoranci czy idioci?

Bulwersujące słowa szefa FBI Jamesa Comeya dotyczące współudziału Polaków w mordowaniu Żydów podczas II wojny światowej, to niestety kolejny już przykład fałszowania historii przez Amerykanów. Liczne przykłady użycia nieszczęsnego sformułowania:…