Łacina

Od nowego roku szkolnego Ministerstwo Edukacji Narodowej poszerza podstawę programową szkół ponadpodstawowych o kolejny przedmiot. Jest nim łacina i literatura antyczna. O tym, czy przedmiot będzie realizowany w konkretnych placówkach zdecydują dyrektorzy liceów i techników. Obok niej do wyboru mają również filozofię, plastykę i muzykę. Na realizację programu z łaciny przewidziano jedną godzinę tygodniowo w klasie pierwszej. Do tej pory języka łacińskiego uczyły się jedynie osoby uczęszczające do klas z takim przedmiotem rozszerzonym.

Podstawa programowa i cele edukacyjne

Program przedmiotu obejmie znajomość podstaw języka. Po roku uczeń powinien posiadać wiedzę pozwalającą czytać z pomocą nauczyciela nieskomplikowane oryginalne teksy łacińskie. Celem nauki jest też rozwinięcie znajomości podstawowych faktów o twórczości wybranych autorów piszących po łacinie. Ponadto poznanie podstaw języka łacińskiego ma zbudować u ucznia ,,świadomość relacji pomiędzy językami używanymi w Europie i wykorzystywanymi przez nie alfabetami”. Dodatkowo mówi się również o zdobyciu przez młodzież umiejętności rozumienia antyku grecko – rzymskiego jako fundamentu cywilizacji zachodniej i kultury polskiej.

Łacina i literatura antyczna w szkołach to dobry pomysł? Dwie strony medalu

Program przewiduje zdobycie dość szerokiego wachlarzu umiejętności. W praktyce, prawdopodobnie tylko niewielkiej liczbie uczniów uda się opanować łaciński w tak dużym stopniu. Dodatkowo kontrowersyjne jest również założenie, że nacisk położony zostanie na „przekazywanie wiedzy deklaratywnej o języku i jego strukturze gramatycznej. Uczniowie mają zdobyć zdolność rozpoznawania i rozumienia wybranych, podstawowych form ekspresji językowej, nie zaś umiejętność odmieniania przez przypadki czy omawiania składni łacińskiej”. Pomysł zdobywania przez ucznia wyłącznie praktycznych umiejętności wydaje się piękny, jednak czy nauka gramatyki nie jest niezbędna, zwłaszcza w przypadku języka, z którym nie miało się wcześniej żadnej styczności?

Jednakże nie warto spisywać pomysłu na straty. Ma on przecież również swoje plusy. Łacina wciąż jest podstawą kodu kulturowego Europy. Jej znajomość pozwoli młodym ludziom na lepsze rozumienie kontekstów literackich i historycznych. Dodatkowo warto pamiętać, że wykształcenie klasyczne, w tym umiejętność posługiwania się językiem łacińskim jest  wciąż wysoko cenione na Zachodzie, a swoją renomę posiada również w Polsce.

Sprawdź koniecznie:

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.